กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

     

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ

 

 

กฎข้อ 32 การแข่งขันประเภท โบกี้ พาร์ สเตเบิ้ลฟอร์ด

32-1. เงื่อนไขต่างๆ

การแข่งขันประเภท โบกี้ พาร์ สเตเบิ้ลฟอร์ด เป็นรูปแบบการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ และเป็นการเล่นกับแต้มที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละหลุม ให้นำกฎข้อบังคับในการเล่นแบบสโตรคเพลย์มาใช้ เท่าที่ไม่แตกต่างไปกับกฎข้อบังคับพิเศษต่อไปนี้

ก. การแข่งขัน แบบโบกี้ และพาร์

การคิดผลสำหรับการแข่งขันแบบโบกี้ และพาร์ เหมือนการเล่นแบบแมทช์เพลย์ หลุมใดที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ส่งผลกลับมา จะต้องถือว่าแพ้ในหลุมนั้น ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันซึ่งมีผลสรุปจำนวนหลุมที่ชนะรวมกันมากที่สุด

มาร์คเกอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจดจำนวนตีที่เป็นจริงสำหรับแต่ละหลุมที่ผู้เข้าแข่งขันทำแต้มสุทธิได้เท่ากับ หรือน้อยกว่าแต้มที่กำหนดไว้

หมายเหตุ 1 จำนวนไม้สูงสุด 14 อัน – การปรับโทษตามแบบแมทช์เพลย์ - ดูกฎข้อ 4-4

หมายเหตุ 2 ช้าเกินควร และการเล่นช้า (กฎข้อ 6-7) – จะต้องปรับหักแต้มของผู้เข้าแข่งขันด้วยการตัดออกไปหนึ่งหลุมจากผลรวมทั้งหมด

ข. การแข่งขันแบบสเตเบิ้ลฟอร์ด

วิธีคิดผลในการแข่งขันแบบสเตเบิ้ลฟอร์ด ทำโดยการให้คะแนนสัมพันธ์กับแต้มของแต่ละหลุมที่กำหนดไว้ดังนี้

ทำแต้มในหลุมนั้นได้ คะแนน

มากกว่าหนึ่งแต้มขึ้นไปจากแต้มที่กำหนดหรือไม่ส่งแต้ม……………….0

หนึ่งแต้มมากกว่าแต้มที่กำหนด………………………………………….1

เท่ากับแต้มที่กำหนด……………………………………………………..2

หนึ่งแต้มน้อยกว่าแต้มที่กำหนด…………………………………………3

สองแต้มน้อยกว่าแต้มที่กำหนด…………………………………………4

สามแต้มน้อยกว่าแต้มที่กำหนด…………………………………………5

สี่แต้มน้อยกว่าแต้มที่กำหนด…………………………………………….6

ผู้ชนะคือ ผู้เข้าแข่งขันซึ่งทำคะแนนรวมสูงสุด

มาร์คเกอร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจดจำนวนการตีที่เป็นแต้มจริงของแต่ละหลุม ซึ่งแต้มสุทธิของผู้เข้าแข่งขันนั้นสมควรที่จะได้หนึ่งคะแนน หรือมากกว่าเท่านั้น

หมายเหตุ 1 จำนวนไม้สูงสุด 14 อัน (กฎข้อ 4-4) - ให้นำการปรับโทษมาใช้ดังนี้ จากจำนวนคะแนนรวมทั้งหมดของรอบที่เล่น ให้ตัดออกไปสองคะแนนของแต่ละหลุมที่เกิดการละเมิดกฎ การหักคะแนนสูงสุดต่อรอบ 4 คะแนน

หมายเหตุ 2 ช้าเกินควร และการเล่นช้า (กฎข้อ 6-7) – จะต้องปรับเปลี่ยนคะแนนของผู้เข้าแข่งขันโดยการตัดออกไปสองคะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมดที่ทำได้ของรอบนั้น

32-2. โทษการตัดสิทธิ์

ก. จากการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน สำหรับการละเมิดข้อใดต่อไปนี้

กฎข้อ 1-3 - การสมยอมเพื่อละเว้นการใช้กฎข้อบังคับ

กฎข้อ 3-4 - การปฏิเสธที่จะทำตามกฎ

กฎข้อ 4-1 ข้อ 4-2 หรือ ข้อ 4-3 - ไม้กอล์ฟ

กฎข้อ 5-1 หรือ ข้อ 5-2 - ลูกกอล์ฟ

กฎข้อ 6-2ข - แฮนดี้แคป (การเล่นด้วยแฮนดี้แคปที่สูงกว่าความเป็นจริง และการละเลยที่จะ จดแฮนดี้ แคป)

กฎข้อ 6-3 - เวลาเริ่มการแข่งขัน และกลุ่ม

กฎข้อ 6-4 - แคดดี้

กฎข้อ 6-6ข - การลงชื่อ และส่งสกอร์การ์ด

กฎข้อ 6-6ง - หลุมที่จดแต้มผิด ยกเว้นเมื่อไม่มีการปรับโทษเกิดขึ้นเพราะการละเมิดกฎข้อนี้ไม่มีผลต่อคะแนนของหลุมนั้น

กฎข้อ 6-7 - ช้าเกินควร และการเล่นช้า (ละเมิดซ้ำ)

กฎข้อ 6-8 - การหยุดการเล่น

กฎข้อ 7-1 - การฝึกซ้อมก่อน หรือระหว่างรอบ

กฎข้อ 14-3 - สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม และอุปกรณ์ผิดปกติ

ข. สำหรับหลุมใดหลุมหนึ่ง

ในกรณีอื่นๆทุกกรณีที่มีการละเมิดกฎข้อหนึ่งข้อใด อันอาจจะมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์เฉพาะหลุมที่เกิดการละเมิดกฎเท่านั้น


 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |