กฎ กติกา กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์ แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).
 
 

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา

และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์

แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&A Referees School 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).

 

กฎข้อที่ 1.
การเล่น
กฎข้อที่ 18.
ลูกที่หยุดอยู่ ถูกทำให้เคลื่อนที่
กฎข้อที่ 2.
การเล่นแบบแมทช์เพลย์
กฎข้อที่ 19.
ลูกที่กำลังเคลื่อนที่ ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง
กฎข้อที่ 3.
การเล่นแบบสโตรคเพลย์
กฎข้อที่ 20.
การหยิบลูก การดรอปลูก การวางลูก และการเล่นลูกในที่ผิด
กฎข้อที่ 4.
ไม้กอล์ฟ
กฎข้อที่ 21.
การทำความสะอาดลูก
กฎข้อที่ 5.
ลูกกอล์ฟ
กฎข้อที่ 22.
ลูกกีดขวาง หรือลูกช่วยเหลือการเล่น
กฎข้อที่ 6.
ผู้เล่น
กฎข้อที่ 23.
ลูสอิมเพดิเม้นท์
กฎข้อที่ 7.
การฝึกซ้อม
กฎข้อที่ 24.
สิ่งกีดขวาง
กฎข้อที่ 8.
คำปรึกษา และการชี้เส้นทางเล่น
กฎข้อที่ 25.
สภาพพื้นผิดปกติ ลูกจมในรอยตก และผิดกรีน
กฎข้อที่ 9.
การแจ้งจำนวนแต้มที่ทำได้
กฎข้อที่ 26.
อุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง)
กฎข้อที่ 10.
ลำดับการเล่น
กฎข้อที่ 27.
ลูกหาย หรือลูกออกนอกเขตสนาม และลูกสำรอง
กฎข้อที่ 11.
แท่นตั้ง
กฎข้อที่ 28.
ลูกที่ไม่สามารถเล่นได้
กฎข้อที่ 12.
การค้นหา และการตรวจสอบลูก
กฎข้อที่ 29.
การเล่นประเภททรีซั่มส์ และโฟร์ซั่มส์
กฎข้อที่ 13.
การเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่
กฎข้อที่ 30.
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล เบสท์บอล และโฟร์บอล
กฎข้อที่ 14.
การตีลูก
กฎข้อที่ 31.
การเล่นประเภทโฟร์บอลแบบสโตรคเพลย์
กฎข้อที่ 15.
การเล่นลูกผิด และการใช้ลูกอื่นแทน
กฎข้อที่ 32.
การแข่งขันประเภท โบกี้ พาร์ สเตเบิ้ลฟอร์ด
กฎข้อที่ 16.
กรีน
กฎข้อที่ 33.
คณะกรรมการ
กฎข้อที่ 17.
คันธง
กฎข้อที่ 34.
การขัดแย้ง และการตัดสิน

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |