อัตราริการ ค่ากรีนฟี/ค่าปิดสนาม  
 

 

อัตราริการ ค่ากรีนฟี

*** ไม่รวมค่าทิป พนักงานลากถุงกอล์ฟ

อัตราค่าบริการ
วันธรรมดา
วันหยุด
18 หลุม
9 หลุม
18 หลุม
9 หลุม (ตั้งแต่ 15.30 น. เป็นต้นไป
Green Fee
บุคคลทั่วไป
400 บาท
250 บาท
600 บาท
330 บาท
สมาชิก ทร.
100 บาท
100 บาท
สมาชิก ต่างเหล่าทัพ
150 บาท
150 บาท
สมาชิก พลเรือน
150 บาท
150 บาท
เยาวชนผู้ถือบัตร ของสมาคมกอล์ฟ แห่งประเทศไทย
150 บาท
300 บาท
Caddy Fee
9 หลุม
220 บาท
18 หลุม
220 บาท
 
วันธรรมดา
วันหยุด
 
ครึ่งวัน(เช้า/บ่าย)
เต็มวัน
ครึ่งวัน(เช้า/บ่าย)
เต็มวัน
ค่าปิดสนาม
26,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
65,000 บาท
ค่าจองเวลาออกรอบ
ก๊วนละ 100 บาท
จำนวนผู้เล่น
สูงสุด 6 คน / น้อยสุด1 คน
ค่าเช่าชุดกอล์ฟ
400 บาท

การจำหน่ายตั๋วกลางคืน

(จันทร์ - ศุกร์)

- บุคคลภายนอก และสมาชิกทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ต้องซื้อกรีนฟีกลางคืน

- สามารถซื้อกรีนฟี 9 หลุมได้

-- สนามกลางคืนเปิดบริการ จนถึงเวลา 22.00 น.

อัตราค่าบริการ

สนามกอล์ฟกลางคืน

9 หลุม
18 หลุม
ค่าไฟฟ้า
ค่าแคดดี้
250 บาท
400 บาท
200 บาท
220 บาท

 

*** ระเบียบการสมัครสมาชิกของ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ***

    ข้าราชการกองทัพเรือ(เฉพาะข้าราชการ ทร.ประจำการ นักเรียนทหารกองทัพเรือ และลูกจ้างกองทัพเรือ)

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรรับราชการ

        - ค่าสมัคร 100 บาท

        - ออกรอบ 100 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    ข้าราชการกองทัพเรือ นอกราชการ

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรรับเบี้ยหวัด

        - มีผู้เซ็นรับรอง (ข้าราชการ ทร.)

        - ค่าสมัคร 500 บาท และเสียค่าบำรุงปีละ 1,200 บาท (สมัครครั้งแรกเสีย 1,700 บาท)

        - ออกรอบ 150 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    ครอบครัวสมาชิกข้าราชการกองทัพเรือ(เฉพาะ สามี/ภรรยา/บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรประชาชน

        - สำเนาทะเบียนสมรส (สำหรับ สามี/ภรรยา)

        - สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับ บุตร)

        - ค่าสมัคร 100 บาท

        - ออกรอบ 100 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    บุตรสมาชิกข้าราชการกองทัพเรือ (บุตรอายุอายุ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป/บิดา/มารดา เป็นสมาชิกของศูนย์ ฯ บางนา)

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรประชาชน

        - สำเนาทะเบียนบ้าน

        - สำเนาบัตรสมาชิกกอล์ฟของศูยน์ฯ บางนา ของ บิดา/มารดา

        - ค่าสมัคร 500 บาท และเสียค่าบำรุงปีละ 1,000 บาท (สมัครครั้งแรกเสีย 1,500 บาท)

        - ออกรอบ 150 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    สมาชิก วทร. (สมัครได้เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรสถาบันทหารเรือชั้นสูงเท่านั้น)

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - หนังสือรับรองจากสถาบัน ฯ

        - มีผู้เซ็นรับรองที่ศึกษาในรุ่นเดียวกัน

        - สำเนาบัตรผู้เซ็นรับรอง

        - ค่าสมัคร 500 บาท และเสียค่าบำรุงปีละ 1,200 บาท (สมัครครั้งแรกเสีย 1,700 บาท)

        - ออกรอบ 150 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    สมาชิกต่างเหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก/ทหารอากาศ/ตรวจ ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป ประจำการและรับราชการจนเกษียณอายุ

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรรับราชการ

        - มีผู้เซ็นรับรอง (ต้องเป็นสมาชิกข้าราชการ ทร. ศูยน์ ฯ บางนา)

        - ค่าสมัคร 1,000 บาท และเสียค่าบำรุงปีละ 2,400 บาท (สมัครครั้งแรกเสีย 3,400 บาท)

        - ออกรอบ 150 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    สมาชิกพิเศษ-พลเรือนถาวร(บุคคลทั่วไป)

        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรประชาชน

        - มีผู้เซ็นรับรอง (ต้องเป็นสมาชิกข้าราชการ ทร. ศูยน์ ฯ บางนา)

        - ค่าสมัคร 80,000 บาท ค่าบำรุงปีละ 7,000 บาท

        - ออกรอบ 150 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

    สมาชิกพิเศษ-พลเรือนรายปี(บุคคลทั่วไป)

        - รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป

        - สำเนาบัตรประชาชน

        - มีผู้เซ็นรับรอง (ต้องเป็นสมาชิกข้าราชการ ทร. ศูยน์ ฯ บางนา)

        - ค่าสมัคร 15,000 บาท ถ้าเป็นต่อเนื่องปีต่อไป เสียค่าสมัคร 12,000 บาท

        - ออกรอบ 150 บาท ทั้งวันราชการและวันหยุดราชการ

 

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |