ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ยินดีต้อนรับทุกท่าน สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนาเป็นสนามเก่าแก่ ร่มรื่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีี บางนา ซึ่งนับเป็นสนามครู ของนักกอล์ฟทหารเรือ และนักกอล์ฟทั่วไปหลายต่อหลายท่าน เป็นสนามขนาด 18 หลุม (พาร์ 72 จากเดิม 9 หลุม ขึ้นอยู่การจัดหลุมให้เล่น) ออกแบบและดูแลโดย ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา แม้จะเป็นสนามขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ และความท้าทาย ความยากของสนาม อยู่ที่แฟร์เวย์ที่ไม่กว้างนัก และอุปสรรคน้ำด้านข้าง รอท้าทาย ความสามารถนักกอล์ฟ ที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือการตีตรงและแม่นยำอยู่เสมอ
 
 

Our Rules and Regulations

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลากรถเอง/แบกถุงเอง สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา

สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา เป็นสนามกอล์ฟขนาดเล็ก มีแฟเวย์ค่อนข้างแคบ และแต่ละหลุมมีแฟเวย์ติดต่อกัน นอกจากนั้น สนามกอล์ฟยังมีพื้นที่ติดกับถนน สิ่งก่อสร้างของหน่ายงานอื่น และบ้านเรือนประชาชน ดังนั้นการเล่นกอล์ฟจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ต่อบุคคล และทรัพย์สินต่าง ๆ

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา จึงวางแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลากรถเอง/แบกถุงเอง เพื่อให้การเล่นกอล์ฟของสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และความปลอดภัยต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกรอบแต่ละกลุ่ม ต้องมีแคดดี้อย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนาที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การเล่นโดยรวมของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มมีแคดดี้ ดังนี้

- ผู้เล่น 1-4 คน มี แคดดี้ อย่างน้อย 1 คน

- ผู้เล่น 5 คน มี แคดดี้ อย่างน้อย 2 คน

- ผู้เล่น 6 คน มี แคดดี้ อย่างน้อย 3 คน

2. การปฏิบัติที่นักกอล์ฟที่ลากรถเองควรปฏิบัติ

2.1 นักกอล์ฟควรมีความรู้ในเรื่องกฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกอล์ฟ

2.2 ก่อนการออกรอบ เตรียม ถุงใสทราย/กระป๋องใส่ทราย และอุปกรณ์ซ่อมกรีน

2.3 ระหว่างการเล่น ต้องเล่นโดยไม่ชักช้า

2.4 ซ่อมรอยต่าง ๆ ที่เกิดจากการตี ในสนาม ในบังเกอร์ และรอยลูกตกบนกรีน

2.5 ช่วยรักษา ความสะอาด สภาพทั่วไป ของสนาม

3. ข้อห้าม หรือ ข้อไม่ควรปฏิบัติการ ในการเล่นกอล์ฟของ นักกอล์ฟที่ลากรถเอง

3.1 ห้ามเล่นแบบโลกันต์ หมายถึง ห้ามเล่นแบบลูกตกอยู่ตรงไหนก็ตีได้หมด ซึ่งจะทำให้ต้นไม้เสียหาย พื้นหญ้าเสียหาย

3.2 ห้ามแบกถุงหรือลากถุงรถ ผ่ายบนกรีน และ ที – ออฟ

3.3 ห้ามวางถุงบนกรีนไม่ว่ากรณีใดๆ

3.4 ห้ามวางถุงบริเวณขอบกรีนในทิศทางที่ผู้เล่นคนอื่นจะตีมาลูกมาถูกได้

3.5 ห้ามแตะต้องลูกในสนามที่ไม่ใช่ของตนเอง

3.6 ห้ามแบกถุงหรือลากรถ ในกลุ่มที่มีผู้เล่นเกินจำนวนที่ทางสนามได้กำหนดไว้

……………………………………………

อนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา


    

 

 

| คำศัพท์ | กฎ กติกา | คลับเฮ้าส์ |

 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |