รายละเอียดสนาม/Golf Course Detail

| Hole 1 | Hole 2 | Hole 3 | Hole 4 | Hole 5 | Hole 6 | Hole 7 | Hole 8 | Hole 9 |

| Hole 10 | Hole 11 | Hole 12 | Hole 13 | Hole 14 | Hole 15 | Hole 16 | Hole 17 | Hole 18 |

 
 

หลุม 1 - 9

HOLE
YARDAGE
PAR
H.S.
MALE
FEMALE
1
470
424
5
1
2
366
323
4
5
3
335
298
4
7
4
138
125
3
11
5
268
224
4
17
6
298
282
4
15
7
285
261
4
13
8
213
188
3
9
9
428
400
5
3
OUT
2,801
2,535
36

หลุม 10 - 18

HOLE
YARDAGE
PAR
H.S.
MALE
FEMALE
10
291
263
4
12
11
285
261
4
14
12
150
130
3
18
13
174
155
3
16
14
299
259
4
10
15
493
465
5
2
16
366
323
4
6
17
335
298
4
8
18
450
406
5
4
IN
2,843
2,560
36
.
OUT
2,801
2,535
36
TOTAL
5,644
5,095
72

 

COURSE RATING
MALE
66.27
FEMALE
68.40

 

 

   
 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |