คณะกรรมการกิจการ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา

พล.ร.ต.ภาสกร สุวรรณพันธ์

ผู้จัดการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา