ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ยินดีต้อนรับทุกท่าน สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนาเป็นสนามเก่าแก่ ร่มรื่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีี บางนา ซึ่งนับเป็นสนามครู ของนักกอล์ฟทหารเรือ และนักกอล์ฟทั่วไปหลายต่อหลายท่าน เป็นสนามขนาด 18 หลุม (พาร์ 72 จากเดิม 9 หลุม ขึ้นอยู่การจัดหลุมให้เล่น) ออกแบบและดูแลโดย ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา แม้จะเป็นสนามขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ และความท้าทาย ความยากของสนาม อยู่ที่แฟร์เวย์ที่ไม่กว้างนัก และอุปสรรคน้ำด้านข้าง รอท้าทาย ความสามารถนักกอล์ฟ ที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือการตีตรงและแม่นยำอยู่เสมอ
 
 
 
คณะกรรมการกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา
 
 

พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน

ผูัจัดการ ศูนย์พัฒนากีฬา ราชนาวี บางนา

 
     
     
น.อ.จักรชัย น้อยหัวหาด น.อ.วิทวัส ศุภกาญจน์ น.อ.อิสรา   พัฒนวิบูลย์
รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายสนาม
     
     
น.อ.ประชา แสนแพง น.อ.ไพรัช ทัตตะทองคำ น.ท.ประสิทธิ์ จันทร
หัวหน้าฝ่ายบริการนักกอล์ฟ หัวหน้าแผนกแผนปฏิบัติการสนาม หัวหน้าฝ่ายแผน โครงการ และงบประมาณ
     
     
น.ท.กิตติ ยอดจิตร น.ท.หญิง พรพิศ สุริยะผัส ร.ต.คมสัน จันทร์ทอง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสนาม
 
 

ของฝากนักกอล์ฟ

| Golf Encyclopedia |

กอล์ฟออนไลน์

| Golfer Online | Golf Digest | Golf Time | Golf Express | Hot Golf | Smart Golf |