Welcome to Bangna Navy Golf Course, Bangkok Thailand.

สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนาเป็นสนามเก่าแก่ ร่มรื่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา ซึ่งนับเป็นสนามครู ของนักกอล์ฟทหารเรือ และนักกอล์ฟทั่วไปหลายต่อหลายท่าน เป็นสนามขนาด 18 หลุม (พาร์ 72 จากเดิม 9 หลุม ขึ้นอยู่การจัดหลุมให้เล่น) ออกแบบและดูแลโดย ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา แม้จะเป็นสนามขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ และความท้าทาย ความยากของสนาม อยู่ที่แฟร์เวย์ที่ไม่กว้างนัก และอุปสรรคน้ำด้านข้าง รอท้าทาย ความสามารถนักกอล์ฟ ที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือการตีตรงและแม่นยำอยู่เสมอ

 

 

ประวัติสนาม

 

เมื่อ พ.ศ. 2502 พล.ร.ต.สวัสดิ์ ภูติอนันต์ (ยศในขณะนั้น) ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ และเป็นประธานการอำนวยการการกีฬากองทัพเรือ ได้วางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ของกองทัพเรือ ที่บริเวณหลังสถานี ตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ ต.บางนา อ.พระโขนง จ.พระนคร เมื่อก่อสร้างสำเร็จลง สามารถใช้แข่งขัน และฝึกซ้อมกีฬาบางประเภทได้แล้ว ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางด้านตะวันตก ของสนามฟุตบอล จึงได้วางแผนและก่อสร้าง เป็นสนามกอล์ฟขนาด 6 หลุม แต่จัดระบบให้ตีได้ 9 หลุม

 ใน พ.ศ. 2507 พล.ร.ท.สงัด ชลออยู่ ประธานการสร้างสนามกีฬา ราชนาวีในขณะนั้น ได้พิจารณาปรับปรุงสนามให้เข้าสู่มาตรฐาน 9 หลุม และมีหลุมสับเปลี่ยนอีก 2 หลุม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแท่นตี ให้สามารถเล่นได้ครบ 18 หลุม ตลอดจนมีอาคารคลับเฮาส์ โปรช็อบ ที่พักแคดดี้ กรีนซ้อมพัต และสนามไดร์ฟ เช่นเดียวกับสนามกอล์ฟมาตรฐานทั่วไป

สนามกอล์ฟราชนาวี บางนา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 พ.ย. 2508 โดย พล.ร.อ.หม่อมเจ้า ครรชิตพล อาภากร ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น เป็นองค์ประธาน และพล.ร.ท.สงัด ชลออยู่ นายกกรรมการราชนาวีสโมสร เป็นผู้กล่าวรายงาน สนามกอล์ฟราชนาวี บางนาได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมกอล์ฟ แห่งประเทศไทยเมื่อ 10 ก.ค. 2510 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงเป็นองค์อุปถัมภก ตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเมื่อ มิ.ย. 2512